facebook
Zvieratká na adopciu 0

Kto sme?

Dominika Lasakova

MVDr. Dominika Paučová

+ V roku 2000-2004 absolvovala Gymnázium v Detve

+ 2004-2011 absolvovala študium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach odbor všeobecné veterinárske lekárstvo

+ 2008 absolvovala študijný pobyt v Českej republike – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno- program erazmus

 + 2011-2014 pracovala ako veterinárna lekárka vo Zvolene na veterinárnej ambulancii u MVDr. Carmen Lietavovej

+ Mometálne zamestnanie – majiteľka veterinárnej ambulancie v Hriňovej

+ Počas celej veterinárnej praxe sa vrámci celoživotného vzdelávania pravidelne zúčastňuje odborných seminárov a akcií pre praktických veterinárnych lekárov

Dominika Lasakova

MVDr. Katarína Šafranová

Vzdelanie
1999 – 2005 UVL Košice odbor Všeobecné veterinárne lekárstvo
2003 – výmenný študijný pobyt Sokrates vo Villa Real Portugalsko
1995 – 1999 Gymnázium M.M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši

Priebeh zamestnaní
2016 – 2021 veterinárna ambulancia Vetklinika v Bratislave - veterinárny lekár v praxi malých
zvierat bez špecializácie
2012 – 2016 Xbionic sphere Šamorín – reprezentačný jazdec vytrvalostného jazdenia a
ošetrovateľ koní
2009 – 2012 Omán – jazdec vytrvalostného jazdenia
2009 Juhoafrická republika – jazdec vytrvalostného jazdenia a ošetrovateľ koní
2006 – 2009 veterinárna ambulancia Lives v Lipt.Mikuláši – veterinárny lekár v praxi malých
zvierat bez špecializácie