facebook
Zvieratká na adopciu 0

Kto sme?

Dominika Lasakova

MVDr. Dominika Paučová

+ V roku 2000-2004 absolvovala Gymnázium v Detve

+ 2004-2011 absolvovala študium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach odbor všeobecné veterinárske lekárstvo

+ 2008 absolvovala študijný pobyt v Českej republike – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno- program erazmus

 + 2011-2014 pracovala ako veterinárna lekárka vo Zvolene na veterinárnej ambulancii u MVDr. Carmen Lietavovej

+ Mometálne zamestnanie – majiteľka veterinárnej ambulancie v Hriňovej

+ Počas celej veterinárnej praxe sa vrámci celoživotného vzdelávania pravidelne zúčastňuje odborných seminárov a akcií pre praktických veterinárnych lekárov